Uw paard aanmelden

De veilingselectie staat open voor jonge getalenteerde paarden volgens het opgegeven type veiling (springpaarden of dressuurpaarden).

Aanmelden voor de selectie kan via onderstaand formulier. Gebruik in e-mails de naam/afstamming/lotnummer van het paard als onderwerp, aub.

De links naar de algemene voorwaarden en verkopersvoorwaarden vindt u onder het formulier.


 

 

Inschrijvingsvoorwaarden en bijkomende verkopersvoorwaarden paarden

Alle paarden in de veiling dienen klinisch (<45 dagen voor de veiling) en sportpaarden eveneens röntgenologisch (<12 maanden voorafgaande aan de veiling) onderzocht te worden en ze dienen recent goed te worden bevonden voor de sport.
Ze dienen in orde te zijn met de basisvaccinaties en vrij van besmettelijke ziektes zoals droes, schimmel…
Indien er voor het betreffende paard nog geen keuring is, dient deze in opdracht en op kosten van de verkoper te gebeuren, door een vrij te kiezen dierenarts. 
De beoordeling van de keuring gebeurt in opdracht van ESHA door een door de veilingorganisatie aangestelde dierenarts.

ESHA wil eigenaars de kans geven om paarden te promoten op een professionele manier en aan te bieden aan de nationale en internationale klanten die op zoek zijn naar kwaliteitsvolle sportpaarden.

Dit alles aan een democratische all-in inschrijfprijs waardoor we de fokkers proberen te steunen en op een eerlijke, gezonde en transparante manier de afzetmarkt van onze sportpaarden vergroten!

Alle paarden die worden ingeschreven, betalen 750€ excl. BTW als all-in inschrijfgeld.
Uitzondering hierop zijn:
Paarden in de categorie All Stars 350€ excl. BTW.
Fokmerries, jaarlingen en pony's 300€ excl. BTW.

• Indien het paard wordt verkocht aan een klant in de veiling zijn er geen extra verkoopkosten/commissies voor de verkoper, ongeacht het bedrag.
• Enkel in het uitzonderlijke geval van een apart afgesproken laatprijs:
a) Indien het paard in de veiling door de eigenaar wordt teruggekocht beneden de apart afgesproken laatprijs, zijn er eveneens geen extra verkoopkosten/commissies voor de verkoper.
b) Indien het paard wordt teruggekocht boven de apart afgesproken laatprijs + 500€ komt er een terugkoopsom van 5% bovenop. Deze is door de terugkoper dadelijk na de veiling aan ESHA te voldoen.

Na publicatie in de (online) catalogus dient het inschrijvinsgeld betaald te worden en bent u gebonden aan de algemene voorwaarden en de verkopersvoorwaarden zoals beide op www.esha.horse zijn gepubliceerd.
Een gepubliceerd paard moet aantreden in de veiling en via de veiling verkocht worden, met inbegrip van de toepasselijke koperspremie die aan ESHA toekomt.

De persoon die het paard inschrijft verklaart de eigenaar en verantwoordelijke te zijn in verband met het ingeschreven paard en bevestigt alle gevraagde en beschikbare informatie waarheidsgetrouw aan ESHA door te geven.

 

BTW-verkoopsregeling

Geef steeds per paard uw BTW-regeling door (zakelijk, marge, dekhengst, privé), samen met al uw contactgegevens en eventuele bedrijfsgegevens en BTW-nummer.

• BTW ivm de inschrijving:

Indien u een zakelijke factuur wil voor de inschrijving, dient u ons uw BTW-nummer en bedrijfsgegevens door te geven.
De te betalen BTW is:
- voor Belgische bedrijven: 21% BTW
- voor niet-Belgische bedrijven: 0% BTW intra-communautaire regeling
- voor alle andere: 21% BTW

• BTW ivm het paard:

Indien het paard zakelijk wordt verkocht, dient door de koper BTW op het hoogste bod betaald te worden.
Dit dient verplicht te worden aangegeven in de catalogus.
Standaard wordt 0% BTW gepubliceerd.
Indien een ander BTW-% niet tijdig werd aangegeven voor aanvang van de veiling, zal de eventuele BTW worden afgehouden van het ontvangen hoogste bod.

 

Voorafgaand aan de veiling

ESHA organiseert voorafgaand aan de veiling professionele foto- en video-opnamedagen om de aangeboden paarden op een zo uitgebreid mogelijke manier aan potentiële klanten te kunnen presenteren.
De data en planning van deze dagen wordt gecommuniceerd door ESHA aan de verkopers.
Indien u niet op een foto- en videodag aanwezig was, neem dan telefonisch contact op met Dennis Swennen om verdere mogelijkheden af te spreken.
Voor een goede promotie dient u interessante foto's en/of video's van uw paarden te laten maken of aan te leveren.
Gebruikelijk maken de cameramensen van ESHA 1 foto dichtbij van het hoofd en hals, 1 standfoto van het volledige paard in vooraanzicht en 1 standfoto van het volledige paard in profielaanzicht.
Jonge springpaarden worden meestal op enkele vrije sprongen gefilmd en vrijlopend in draf. Dressuurpaarden in draf en galop. Gereden paarden onder het zadel.

Het is aanbevolen om de paarden op deze dagen zo goed mogelijk voor te stellen. 
Klaarmaken, scheren, toiletteren, vlechten en aanbrengen van de paarden tot aan de pistepoort dient door de eigenaars zelf voorzien te worden. 

Denk hierbij ook aan:

- paspoort van het paard
- gepast geld voor de contante betaling van de inschrijving en eventueel drank, eten...
- een mooi halster voor de foto; tijdens video-opname bij voorkeur geen hoofdstel
- materiaal om te toiletteren

• Alle informatie over de verkoper (naam, adres, e-mail, telefoonnummer, BTW), het paard, prestaties van het paard of afstamming en/of nuttige gegevens om het paard goed te beschrijven worden bij voorkeur tijdig overgemaakt via de online inschrijving (of per e-mail). 
Indien een kopie van een paspoort wordt doorgestuurd: Bij geslacht H of Man altijd (met potlood) aangeven of het een Hengst of Ruin betreft.

Indien u bij het online inschrijven nog geen verdere verkoopstekst heeft doorgegeven in het vak "opmerkingen / sportgegevens", mag deze graag apart door u worden aangeleverd.
Een interessante omschrijving bevat 3 tot maximaal 10 regels beknopte tekst. Wij verbeteren en vertalen aangeleverde teksten.
Printscreens van horsetelex/hippomundo etc. kunnen we niet plaatsen of verwerken.
Volledige en relevante website-links met een duidelijke omschrijving erbij of duidelijke afbeeldingen met vb. een resultatenlijst kunnen we wel toevoegen (vb. "Dit is een link naar de prestaties van de moeder: www.horse.com/abc/123").
Deze liefst enkel via e-mail overmaken aan info@esha.horse met als onderwerp de naam of (afstamming).

• Medische keuringen en x-rays dienen ook tijdig en volledig overgemaakt te worden per e-mail of WeTransfer (https://wetransfer.com) in een standaard digitaal leesbaar formaat (jpeg, png, pfd, dicom).
Bij voorkeur geen x-rays doorsturen van op Ihpone of iPad omdat deze de bestanden kunnen vervormen.
Indien keuringen/xrays nog niet werden gemaakt: seintje aan Dennis Swennen om eventuele mogelijkheden af te spreken.

• Op de veilingdag is het erg moeilijk om nog beschrijvingen, BTW-gegevens, medische info etc. aan te passen. 
Voor het aantrekkelijk en duidelijk publiceren van de paarden aan potentiële klanten voorafgaand aan de veiling is het aangeraden om alle gegevens voor de datum van de foto- en videodag te verzamelen en door te sturen.

 • Het paard wordt gepubliceerd op basis van de gegevens die wij voor echt en waarachtig volgens verklaring van de verkoper ontvangen. De verkoper verklaart daarbij dat het aangeboden paard, tenzij voorafgaand aan de verkoop meegedeeld, niet lijdt aan de stalgebreken zoals luchtzuigen, systematisch weven, box walking of kribbebijten en niet werd ontzenuwd, geïntubeerd of anderszins geopereerd of behandeld voor ondeugdelijkheden in de luchtwegen.

Gelieve de publicatie in de online catalogus na te kijken en ons tijdig door te mailen indien er fouten of ontbrekende zaken zijn zodat deze gecorrigeerd kunnen worden voor het drukken van de papieren catalogussen. 

 

Tijdens de veiling

• De paarden worden op de veilingdag vanaf 14uur op de veilinglocatie ter presentatie gestald op risico en verantwoordelijkheid van de verkoper.
Er worden boxen voorzien door ESHA. De stallen worden gepubliceerd als "open voor bezichtiging" door potentiële kopers vanaf 14u00.
Aankomst tussen 10u en 12u wordt aangeraden om de paarden op een rustige manier te kunnen stallen en klaar te maken voor de presentatie/veiling.

Indien er een presentatie/pisteverkennig is, worden de data en planning daarvan gepubliceerd door ESHA.
(Gebruikelijk gebeurt de presentatie op catalogusvolgorde vanaf 14uur.)

• De paarden dienen bij voorkeur na het aflopen de veiling en uiterlijk de dag na de veiling om 12u00 de stallen te verlaten met de verkoper.
De overdacht van het paard naar de nieuwe eigenaar kan pas gebeuren na volledige betaling vanwege de koper (zie ook “na de veiling”).

 

• De paarden worden door de eigenaars getoiletteerd en klaargemaakt met het doel om ze zo aantrekkelijk mogelijk te presenteren.
Het klaarmaken, toiletteren, vlechten en aanbrengen van de paarden tot aan de pistepoort dient door de eigenaars zelf voorzien te worden.
De eigenaar brengt de paarden volgens de veilingvolgorde tot aan de ingang van de piste.
Daar zal pistepersoneel ze overnemen/vrijlaten en presenteren.
De veilingvolgorde wordt op de dag van de veiling bekend gemaakt, deze kan verschillen van de catalogusvolgorde.
Voor bereden paarden worden per paard op voorhand afspraken gemaakt.

Denk op deze dag opnieuw aan: paspoort, gepast geld, mooi halster, materiaal om te toiletteren, emmer...
In de veilingring wordt gebruikelijk het halster ook uitgedaan.

 • ESHA hanteert tijdens de veilingen geen reserve- of minimumprijzen vanwege de verkopers:
Een ingeschreven paard wordt altijd verkocht, hetzij door verkoop aan een klant, hetzij door terugkoop door de eigenaar.
De verkoper is zelf verantwoordelijk voor het eventuele bieden/terugkopen. 

• Om de veiling en biedingen comfortabel te kunnen volgen, is het mogelijk om voor u en uw gasten of klanten een VIP tafel te reserveren volgens https://www.esha.horse/nl/vip-packages-sport-horse-edition.
(BTW ivm tafelreservatie: geef ons opnieuw door indien u een zakelijke factuur wenst)

 

Na de veiling 

• ESHA laat als intermediaire door de koper met het hoogste bod een verkoopcontract invullen en ondertekenen en vraagt daarna de volledige betaling aan de koper.
Er mogen geen paarden worden overgedragen aan de koper of transporteur of andere derde personen vooraleer ESHA schriftelijk heeft bevestigd dat de betaling op rekening van ESHA werd geverifieerd.

• ESHA zal proberen het verschuldigde bedrag na de veiling van de koper te innen. De veilingorganisatie is echter niet verantwoordelijk voor de inning oftewel kan niet aansprakelijk worden gehouden indien deze inning om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt. De verkoper erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat de veilingorganisatie niet aansprakelijk is voor het mogelijk niet kunnen achterhalen van de identiteit van de koper, noch voor wanbetaling vanwege de koper.

• Na de ontvangst van de volledige betaling vanwege de koper op rekening van ESHA, zenden wij aan de verkoper en de koper de contactgegevens van beide betreffende partijen door om:

- een afspraak te maken voor de overdracht/levering/afhaling van het paard
- bij zakelijke verkoop het paard officieel te kunnen uitfactureren aan de koper
- of in geval van privéverkoop om een verkoopsovereenkomst op te kunnen stellen tussen verkoper en koper.
(Er mag daarvoor vrijblijvend gebruik worden gemaakt van het document op: http://www.esha.horse/nl/info -> Download Koopovereenkomst Paard/Pony - Sales Agreement Horse/Pony)

• De levering/afhaling van het paard en de overdracht gebeuren op kosten, risico en verantwoordelijkheid van de koper en verkoper volgens hun onderlinge afspraak. 

 • De verwerking van de administratieve afhandelingen en uitbetaling van de paarden door ESHA aan de verkoper gebeurt ca. 30 dagen na schriftelijk bewijs van overdracht van paard, paspoort en factuur* aan de koper.
Er wordt vrijblijvend een leverbewijs ter beschikking gesteld aan beide partijen.
*Bij zakelijke verkoop kan, na bevestiging van ontvangst van de volledige betaling, de uitgaande factuur voor het bedrag van het paard vanwege de verkoper aan de koper voor voldaan naar de koper en in kopie (CC e-mail) naar ESHA worden gestuurd. 

• De persoon die het paard heeft ingeschreven en daarbij verklaarde de eigenaar en verantwoordelijke te zijn, geeft telkens het bewijs van overdrachten van:
- paard
- paspoort
- documenten
- de meest recente IBAN en BIC/SWIFT bankgegevens
via e-mail door aan ESHA met vermelding van paard en lotnummer.

• ESHA publiceert na de veiling geen openbare lijsten met prijzen en/of individuele namen van kopers of verkopers.

 

Voor alle informatie en voorwaarden over de selectie kan u zich richten tot Dennis Swennen op 0032 496 65 13 89.